Szirtes Gábor, Vargha Dezső: Iparosok és bányászok a Mecsekalján

szirtes-gabor-vargha-dezso-iparosok-es-banyaszok-a-mecsekaljan.jpgTanulmányok

Pécsi Tudománytár 
2005

Baranya és Pécs gazdaságtörténete elmúlt három évszázadának neves és kevésbé ismert szereplőivel találkozhatunk e tanulmánykötet lapjain. Megismerhetjük – többek között – a baranyai mezővárosok iparosságának a vármegye székhelyével a XVIII. század végén fennálló kapcsolatait, a pécsi bankélet jellemzőit a XIX-XX. század fordulóján, a több mint kétszáz éves mecseki szénbányászat és a rövidebb múltra visszatekintő uránércbányászat történetének vonatkozásait, olvashatunk a pécsi fegyverművesség, a helyi gyufagyártás, a kályhakészítés történetéről, újabb fejezettel bővülhet a pécsi bőrgyárral kapcsolatos eddigi ismeretanyagunk. Több tanulmány foglalkozik a Zsolnayakkal, így a gyáralapító, Zsolnay Vilmos halálának és temetésének leírásával, a gyár neves művésze, Nikelszky Géza pályájának bemutatásával, továbbá a gyár 1945 utáni történetével. Önálló írásokból tájékozódhatunk Baranya villamosenergia-termelésének illetve erdőgazdálkodásának jellemző vonásairól a XX. században. Gazdag és tanulságos gazdaság- és településtörténeti panoráma rajzolódik ki a több száz fotóval, rajzzal, metszettel, ábrával, táblázattal és grafikonnal illusztrált, hatalmas forrásanyagra támaszkodó könyv írásaiból.