Szirtes Gábor – Vargha Dezső: Angstertől Zsolnayig

szirtes-gabor-vargha-dezso-angstertol-zsolnayig.jpgIpartörténeti tanulmányok

Pannónia könyvek
Pécsi Tudománytár
2005

Baranya és Pécs ipartörténetének neves – a megyehatárokon túl is jól ismert – személyiségei (Angster József, Engel Adolf, Höfler Jakab, Hamerly János, Taizs József, Zsolnay Vilmos és Miklós), valamint a múlt homályába veszett, csaknem teljesen elfeledett alakjai és vállalkozásai köszönnek vissza e tanulmánykötet lapjairól. A XVIII–XIX–XX. század hazai gazdaságtörténetét is számos új vonással gazdagítja a könyv tizennyolc tanulmánya, melyekben – többek között – az Angster orgonagyárról, a Pécsi Bőrgyárról, a Taizs nyomdász-, a Hamerli kesztyűs családról, a Zsolnay-gyárról és -családról, egykori pécsi rézművesekről, a kereskedelmi és pénzvilág jeles képviselőiről olvashatunk. A számos korabeli metszetet és fotót tartalmazó könyvből a régi korok történései és képviselői sok-sok tanulságot kínálnak a gazdasági felzárkózás és modernizáció problémáival küzdő jelennek.