Bibliográfia

Kaiser Ottó - Parti Nagy Lajos: Zsolnay

kaiser-otto-parti-nagy-lajos-zsolnay.jpgAlexandra Kiadó
2004

A történet, az elmúlt idők nagy sikerei váltották-váltják ki a legambivalensebb érzelmeket a Gyár mindenkori vezetőiből. Talán sokakat meglep, hogy az üzleti élet dzsungelében egy menedzsernek egyáltalán vannak érzelmei. Még az is lehet, hogy általában nincsenek, azonban a Zsolnay Gyár mindenkiben óhatatlanul megindít ilyen viszonyulásokat is. Mit is tehetnénk? A világhírre készülni nem lehet. Az vagy sikerül, vagy nem. Azonban mindenképpen túl kell lépnünk a végleteken, józan mértékletességgel tovább kell vinnünk azt a tárgyi vagyont és szellemiséget, amit az elődöktől kaptunk. Ugyanakkor hinnünk is kell, és reményeink szerint ez a könyvből is kiderül, hogy a jelen is képes maradandó produkciókra. (Részlet Kovács Gyula és Komor István előszavából)

Gellér Katalin: STÍLUSOK ÉS KORSZAKOK - A magyar szecesszió

stilusok-es-korszakok-a-magyar-szecesszio.jpgCorvina Kiadó Kft.
2004

A 19/20. század fordulóján Európa-szerte elterjedt szecesszió az 1960-as évektől jött ismét divatba, s élvez azóta is töretlen népszerűséget. Az összművészeti alkotásra törekvő stílus előzményeit az angol preraffaeliták teremtették meg; példájuk hozta létre Párizsban, Münchenben és Bécsben azokat a műveket, amelyeket ma a szecesszió fogalommal jelölünk. A mozgalom eszmei és stilisztikai célkitűzései hamarosan visszhangra leltek Magyarországon is. Olyan neves művészek oeuvre-je – vagy annak egy része – sorolható a szecesszióba mint Lechner Ödön épületei, Ripp-Rónai, Gulácsy vagy Csontváry képei, Róth Miksa üvegablakai vagy Thoroczkai Wigand bútorai.

Europa Nostra díjas Budapesti építészeti munkák: A példa ereje Budapesten

a-pelda-ereje-budapesten.jpgBudapesti Városvédő Egyesület
2004

Europa Nostra díjas alkotások Magyarországon: A példa ereje

a-pelda-ereje.jpgBudapesti Városvédő Egyesület
2004

Buza Péter-Gadányi György: A mesterség dicsérete

a-mesterseg-dicserete.jpg(parlamenti szoborkorrajz)

Száz Magyar Falu Könyvesháza

A Parlament történetét sajátos nézőpontból feldolgozó kötet a millennium megbecsült mesterségeinek albuma. Leírja a szobrokat, bemutatja a figurával megjelenített szakma, foglalkozás, hivatás aktuális állapotát az ezredévi Magyarhonban. Mire a végére érünk, a fő vonalakat illetően kirajzolódik előttünk a száz év előtti ország tudása, gazdasága, művészete. S közben a kulturhistóriának egy régi adósságát is törlesztjük: soha, senki nem szentelt még érdemi figyelmet ennek az együttesnek. A nyolcvannyolc figura foglalkozásokat, hivatásokat rendez össze tablóvá, amelyről leolvasható az is, mit gondolt a gyönyörű építészeti keretbe foglalt páratlan szoboregyüttes egy-egy darabjának tervezője saját koráról vagy éppen valamely szakma hagyományairól. Arról: mi élt még akkor a tradícióból. Öltözékben, szerszámként vagy mint munkadarab. Ilyen formán ha most, jó száz év eltelvén, úgy vesszük szemügyre a hatos, hármas, kettős csoportokba rendezett alakokat, hogy arra figyelünk, azt írjuk le, amit a maguk korának valóságából megmutatnak, hiteles korképet rajzolhatunk a Parlament építőinek Magyarországáról.